Välkommen till Föreningen Gnistans hemsida

Till samtliga Gnistans barn och föräldrar

Under sommaren är Gnistan öppet som vanligt,                                           

måndag – fredag kl 14.00-19.30.        


Fortlöpande information kommer sättas upp på Gnistans ytterdörr och publiceras här efter hand.

Mvh
Safija med personal
och styrelsen för föreningen Gnistan.

 

 

På årsmötet i maj månad valdes en ny ordförande, Ann-Christin Lund.

 

Den 1 november 2017 tog Föreningen Gnistan över driften av Mötesplats Gnistan från Malmö Stad

Gnistan är en mötesplats för barn och ungdomar i åldrarna 6-14 år. Här anordnas läxhjälp, bakning, kreativt skapande och en mängd olika aktiviteter med utomhuspedagogisk profil.

Gnistan är öppen måndag – fredag kl 14.00-1930.

Gnistans läge, mitt i MKB:s Ekostaden Augustenborg, erbjuder goda möjligheter att bedriva verksamhet med ekologisk prägel. Bland annat sköter Gnistans ungdomar om ett antal odlingar i närområdet. Där är de delaktiga i hela odlingsprocessen, från plantering till skörd.

Kaninhotell

I en närliggande byggnad driver Gnistan ett kaninhotell. Genom daglig omsorg och skötsel av kaninerna på hotellet lär sig barnen ansvar, samarbete och handlingskraft. Samtidigt får de en fördjupad förståelse för ekologiska kretslopp och hållbar utveckling i praktiken; odlingarnas växter blir mat till kaninerna och kaninernas spillning används i sin tur för att gödsla odlingarna. Dessutom bidrar djuren till att skapa goda förutsättningar för kreativ lek och socialt umgänge.

Länk till utbildning och arbetsmarknad

Syftet med mötesplatsen Gnistan är att ge föräldrar möjlighet att lämna sina barn i en meningsfull och trygg miljö, för att under tiden engagera sig i utvecklingsfrågor som att söka jobb, praktisera eller studera. Verksamheten vill vara en länk till studier och arbetsmarknad och på så sätt främja integrationen i Malmö.

Miljöcertifiering

Gnistans ambitiösa arbete med utomhuspedagogik och informellt lärande har resulterat i certifieringar från både Grön Flagg och Fairtade.                      I samverkan med Grön Flagg arbetar Gnistan och kaninhotellet med olika teman som konsumtion, livsstil och hälsa. Genom att implementera dessa delar i verksamheten, får ungdomarna möjlighet att ta ansvar för den närmiljö de direkt kan påverka och samtidigt skaffa sig ett förhållningssätt till mer övergripande och globala miljöfrågor.

Mötesplats Gnistan drivs av Föreningen Gnistan med stöd av Malmö Stad och MKB fastighets AB.