Till Föreningen Gnistans Årsmöte 11 Maj 2020

Årsstämman 2019 antog att styrelsen skall bestå av 6-8 ledamöter och 0 – 2 suppleanter. Det skall tas upp för andra gången 11/5-2020. Det har valberedningen utgått från i sitt förslag nedan.

Valberedningens förslag till styrelse fr.o.m 2020-05-11

Till Ordförande för ett år föreslås:

    • Bertil Nilsson omval

Till ledamöter för två år föreslås:

    • Ann – Christin Lund  nyval
    • Eva Skårner omval
    • Maria Lundgren omval

Ledamöterna nedan har alla ett år kvar på sin mandattid i styrelsen:

    • Christine Fernström     
    • Mikael Stigendal
    • Neziya  Rahman
    • Per-Arne Nilsson

Till suppleanter för en tid av två år föreslås:

    • Catarina Rolfsdotter
    • Frida Persson Boonkaew

Till förtroendevald revisor föreslås:

    • Fredrik Stigendal