Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till styrelse för Föreningen Gnistan 2018 :

Antal ledamöter: ordförande plus 8 ledamöter, inga ersättare.

Ordförande för en tid av ett år: Bertil Nilsson, omval

Ledamöter för en tid av två år:

Catarina Rolfsdotter, omval. Eva Skårner, omval. Leon Nawrot, omval. Helen Strömbäck, omval.

Ledamöter för en tid av ett år:

Per-Arne Nilsson, omval. Jürgen Lindemann, omval. Nezija Rahman, omval. Mikael Stigendal, omval.

Auktoriserad Revisor : Svedala Redovisningstjänst

Valberedningens förslag kommer att kompletteras med förslag på föreningsrevisor

Ovanstående förslag presenteras på uppdrag av valberedningen som består av

Peter Lindhqvist, valberedningens ordförande, Margareta Clarén och Inger Lyhagen, ledamöter i valberedningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *